Tuesday, April 15, 2008

हेल्थ फॅक्‍ट्‌स - आरोग्यासाठी फायबर्स

हेल्थ फॅक्‍ट्‌स - आरोग्यासाठी फायबर्स


प्रा णी आणि वनस्पतींमध्ये पेशी एकत्र धरून ठेवण्यासाठी तंतूंची आवश्‍यकता असते. काही तंतू विरघळत नाहीत, पाणी शोषून घेतात. त्यामुळे आतड्यांतून अन्न कमी वेळात सहज पुढे सरकते, मलाचा आकार वाढतो आणि घट्टपणा कमी होतो. विरघळणाऱ्या तंतूंमुळे आरोग्याच्या दृष्टीने अन्य अनेक लाभ होतात. ......
तृ णधान्ये, फळे, भाज्या आणि डाळींतून आपल्याला तंतू मिळतात. धान्ये, फळे आणि भाज्यांच्या सालींमध्ये तंतूंचे प्रमाण अधिक असते. दळणे आणि पॉलिश करणे या प्रक्रियांमुळे या तंतूंचा नाश होतो. म्हणून साली न काढलेल्या संपूर्ण धान्यांचा समावेश आहारात असावा, असे म्हटले जाते.

No comments:

Post a Comment

ad