Wednesday, December 5, 2012

आरोग्य सुभाषित


आरोग्य सुभाषित
संकलन ः डॉ. सौ. वीणा तांबे 

तेनेष्टा बहवो यज्ञास्तेन दत्ता वसुन्धरा । 
य सदा बह्मचारी स्यात्‌ येन धात्री प्ररोपिता ।। ...वृक्षायुर्वेद 

आवळ्याचे झाड लावून त्याची जोपासना करणाऱ्याला अनेक यज्ञ केल्याचे, भूमिदान केल्याचे तसेच ब्रह्माचा अभ्यास केल्याचे पुण्य मिळते.
आवळ्याच्या झाडाच्या छायेत चेतासंस्थेस फायदा होतो. आवळ्याच्या फळाचे तर अनेक फायदे होतात व शरीरातील शक्‍तिकेंद्रे सशक्‍त होतात. म्हणून अनेक यज्ञ करण्याचे फळ मिळते, असे म्हटले आहे. 


Ayurveda, Vastu shastra, healthy Food, Healthy Living, Abstract India, Shree Balaji Tambe, India, Yoga, Meditation, Life Style, Marathi Blog, Marriages, Love

No comments:

Post a Comment

ad